2019 - A Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola honlapja

Tartalomhoz ugrás
HATÁRTALANUL
2019.
BESZÁMOLÓ
„Emlékút az 1000 éves határ mentén”
2019. április 9-12.
A Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 7. osztályos tanulói részére a Határtalanul pályázat keretein belül erdélyi tanulmányi kirándulás megvalósulásáért.
A pályázat neve: „Emlékút az 1000 éves határ mentén”
A pályázat azonosító száma: HAT-18-01-0483
A pályázaton igényelt támogatás összege: 2 580 000 Ft
A programban résztvevő diákok: 43 fő
A résztvevő kísérőtanárok: 3 fő (Székely Katalin of., német, Holczapfel Zsuzsanna of., vizuális kultúra, hon -és népismeret, Hugyecz Bernadett biológia, földrajz)
A pályázat kedvező elbírálása után elkezdődhettek az utazás előkészületei.
Oktatási cél: Az erdélyi magyarságról szóló történelmi, képző- és iparművészeti, hon- és népismereti, irodalomtörténeti és természettudományos ismeretek felelevenítése, bővítése, elmélyítése.
Nevelési cél: A nemzeti összetartozás és tolerancia kialakítása. Az erdélyi magyarlakta települések felkeresése. Ismerkedés a Magyarfenesen és Csíkcsomortánon élő családokkal.
A tantárgyi ismeretek elmélyítését segítő programelemek: kooperatív csoportmunkában elkészített ppt előadások a résztvevő diákok és szülők bevonásával, kézműves foglalkozás keretén belül a népi formakincs felelevenítése, Erdély ismereti vetélkedő, táncház és népdaltanulás
Előkészítő szakasz bemutatása:
2019. február 12-én szülői értekezletet tartottunk a programban résztvevő diákok szüleinek. A szülők tájékoztatást kaptak az utazás részleteiről.
Az elindulást megelőző hetekben diákjaink felkészítő földrajzórákon vettek rész, ahol megismerkedhettek Erdély földrajzi elhelyezkedésével, adottságaival, természeti kincseivel és élővilágával. A kézműves foglalkozások vizuális kultúra órán valósulhattak meg. Itt az ajándékba szánt tárgyak készültek el.
2019. március 28-án meghívtunk néhány osztályainkba járó erdélyi családot. A családok  képviselőivel a hetedikes gyerekek  kötetlenül beszélgethettek. A szülők személyes élményeikről, az erdélyi szokásokról, a székely nyelv érdekes szóhasználatairól meséltek nekünk, miközben saját maguk által készített fotókról ismerhették meg a gyerekek az erdélyi tájakat, ételeket, nevezetességeket.
Utazásunk 1. napja:
2019. április 9- én reggel 43 diákkal és 3 kísérővel vágtunk neki a kirándulásnak. Utunkat segítette felkészült székelyudvarhelyi idegenvezetőnk, Czincziri Ágnes. Külön öröm volt számunkra, hogy erdélyi idegenvezetőnk van.
A határ átlépése után első állomásunk Nagyvárad volt. Itt megtekintettük a püspöki székesegyházat, püspöki palotát és a kanonok sort. A hatalmas méretű templom és kincstára lenyűgözte a gyerekeket. Különös figyelmet kapott látogatásunk alkalmával Szent László hermája és koponyacsont ereklyéje. Szent László legendái utazásunk többször visszatérő elemei lettek. Idegenvezetőnk a város monarchiabeli pezsgő kulturális színhelyeivel is megismertetett minket. Volt szerencsénk találkozni a Nyugat c. folyóirat bronzba öntött íróival, láttuk Ady kedvenc kávézóit, a Fekete Sas palota szecessziós átriumát. Sétáltunk a Sebes-Kőrös partján azon merengve, hogy egykor Ady Lédával andalgott itt szerelmesen.
Messziről láthattuk a Tordai hasadékot és hallhattuk a legendát Szent László pénzéről, amelyek nem mások, mint 40-50 millió éves nummiliteszek megkövesedett maradványai.
A történelmi Magyarország határát jelző Király-hágón megpihentünk, mielőtt folytattuk volna utunkat Magyarfenes felé.
A Kalotaszeghez tartozó Magyarfenes lakóinak többsége magyar ajkú. Szállásunkat vendégszerető magyar családoknál foglaltuk el. Itt volt alkalmunk első ízben találkozni az erdélyi magyarokkal, akik nagy szeretettel fogadtak bennünket.
Utazásunk 2. napja:
Bőséges reggeli magunkhoz vétele után folytattuk utunkat Kalotaszeg falvain át. Bánffyhunyad és Kolozsvár között számos látnivaló: fazsindelyes tetők, műemléktemplomok, fatornácos házak, a hagyományos gazdálkodás látványa fogadott bennünket.
A délelőtt folyamán látogatást tettünk Szovátán a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Szent József Gyermekotthonában. A gyermekotthon nevelői bemutatták nekünk, hogy telnek az ott lakó gyerekek mindennapjai. A Gyermekotthon 2003 óta működik Szovátán. Ott jártunkkor 9 házban összesen 53 elárvult gyereknek nyújtott szállást és gondoskodást. Felejthetetlen számunkra, ahogy a nevelők, önkéntesek idejüket, fizikai- szellemi erejüket, szeretetüket, tudásukat, barátságukat ajándékozzák a gyerekeknek. Miközben bejártuk a házakat a gyerekekkel őket is mélyen meghatotta, ahogy a kiszolgáltatott, elhagyott, családokból kiemelt gyerekekkel foglalkoznak. Magyarországról vitt énekünkkel köszöntük meg a nevelők gondoskodását. Átadtuk a gyerekeknek szánt ajándékainkat.
A Sóvidéken áthaladva megálltunk Parajdon, hogy felkeressük az Európában is egyedülálló sóbányát, ahol 1,5 km-re a föld alatt még mindig folyik a só kitermelése. Autóbusszal jutottunk a bánya belsejébe, ahol megtekintettük a bányatörténeti kiállítást, ami 120 méter mélyen helyezkedik el. A sóbánya kápolnájában ismét dalra fakadtunk. Az akusztika megdöbbentően jó volt.
Székelyföldre érve Korondon felkerestünk egy fazekasműhelyt. Páll Ágoston fazekasmester és a díszítést végző felesége Veronika generációk óta folytatóik a helyi mesterségnek. Vera néni segítségével a gyerekek kipróbálhatták az írókázást.
Tovább haladva megálltunk Farkaslakán, Tamási Áron szülőfalujában. A temető székelykapuja lenyűgöző háttérként szolgált fotóinknak. A gyerekek nagyon rácsodálkoztak a helyi kézműveseknél fellelt taplógombából készült dísztárgyakra (táska, kalap, kitűző).
Kora este értünk a Csíkszereda melletti szálláshelyünkre, Csíkcsomortánra.
Utazásunk 3. napja:
Reggel a Hargita hűvös levegője ébresztett bennünket. A szemerkélő eső ellenére útra keltünk Gyergyószentmiklós felé.
Mint megtudtuk, Gyergyószentmiklós az örmény lakosságáról híres. Elhaladva az örmény katolikus templom mellett eljutottunk a Tarisznyás Márton Múzeumba.
A helybéli múzeumpedagógusok kalauzoltak el minket az ásványkiállítás és a néprajzi, viselettörténeti kiállítás tárlói között. Nem csak a székely falvak sajátos és eredeti viseleteit mutatták be, hanem a környéken élő románok és csángók ruházatát, a természetes textíliák hagyományos feldolgozásainak eszközeit és termékeit is.
A délután folyamán a Kárpátok természeti csodáival ismerkedtünk. Erdély legszebb torlasz tava, a Gyilkos-tó körül sétáltunk, majd gyalog leereszkedtünk a Kárpátok legismertebb szurdokvölgyében, a Békás-szorosban.
Az estét táncházzal zártuk. Csíki gólyás, zsidós és héjsza táncokat tanultunk, valamint moldvai körtáncot. A csíkcsomortáni Magyarok Nagyasszonya Néptánccsoport   fiatal táncosai tanították a táncokat. A jó hangulatú táncházat közös énekléssel zártuk. Mi is tanítottunk, és minket is megtanítottak néhány új népdalra.
Utazásunk 4. napja:
Másnap reggel hazafelé vettük utunkat. Elhaladtunk a búcsújárásáról híres csíksomlyói kegytemplom mellett.
A határátkelés előtt még tettünk egy kitérőt Kolozsvárra.
Erdély nevezetes történelmi központjában felkerestük az éppen restaurálás alatt álló Szent Mihály templomot, Mátyás király szobrát és szülőházát, majd egy kanyarral kitértünk a Farkas utcai református templomhoz, és megtekintettük az előtte álló Sárkányölő Szent György szobrot. Elhaladtunk a Babes-Bolyai Egyetem legrégebbi épülete előtt. Idegenvezetőnktől - aki valaha itt tanult - megtudtuk, hogy az egyetemnek több karán működik magyar nyelvi tagozat, ahol sok erdélyi magyar diák tanul. Elhaladtunk a házsongárdi temető mellett, de mivel már így is csúszásban voltunk sajnos bemenni nem tudtunk. Rengeteg élménnyel és ismerettel gyarapodva érkeztünk haza a késő esti órákban.
Értékelő szakasz bemutatása:
Az értékelő órára 2019.április 24-én került sor, amire meghívtuk a hatodik évfolyamos tanulókat, osztályfőnökeiket, az érdeklődő szülőket és kollégákat is.
A gyerekek utunk minden állomásáról készítettek egy rövid, fényképeikkel illusztrált bemutatót, amit saját élményeikkel egészítettek ki. A bemutatót az ott tanult egyik népdallal valamint néhány tánclépés bemutatásával zártuk.
Április utolsó hetében az utazás során készített fényképekből kiállítást rendeztük.
A sok élmény hallatán felbuzdulva a hatodik évfolyamosok is készülnek egy hasonló tanulmányi útra.
A gyerekek és a szüleik visszajelzései, valamint személyes tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a tanulmányi kirándulás sikeresen zárult. Céljainkat maradéktalanul elértük, maradandó nyomot hagyva diákjaink lelkében, gondolkodásában. A személyiség és közösségfejlesztés tekintetében is sikeres utazás volt.
Budapest, 2018. április 30.
A beszámolót készítette:
Székely Katalin és Holczapfel Zsuzsanna
Fotók:

OM azonosító: 035 157

Igazgató:
© Copyright 2019  - All Rights Reserved - Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Programozás: Főző Attila, Grafika: Holczapfel Zsuzsanna.
Created with Website X5
Címünk:
Budapest 1202 Lázár utca 20.
Elérhetőségek:
Telefon: +36 30 358 1210
Titkárság/Fax: 283-09-30
Vissza a tartalomhoz