2016 - A Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola honlapja

Tartalomhoz ugrás
Digitális Témahét 2016A Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola projektje

Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?
Projektünk címe: A digitális eszközök használata a tanulásban

A projekt során a tanulók egyénileg, párosan és csoportokban végeznek feladatokat, a digitális eszközök, mobileszközök segítségével.
A munkában felhasznált programok és app-ok: Redmenta Mind Map Memo, Coggle.it, Tagxedo, Szókereső, Powerpoint, Lino.it, Szókereső (http://www.word-search-world.griddler.co.uk/Word-Search-Generator.aspx), QR kód olvasó, és ezek mellett a Google kereső, illetve, Youtube, valamint a Windows Movie Maker.

Előkészületek:
- A Témahét meghirdetése után regisztráltunk a megadott felületen.
- Letöltöttük a logót és feltettük az iskolánk honlapjára.
- A diákokat és a szülőket tájékoztattuk a programról, a Témahétről (a honlapon egy
levélben – ez olvasható a dokumentációban - és szülői értekezleten, szóban.)
- A tantestület lelkesítése nevelési értekezlet keretében, ahol az informatika tanár bemutatta a Témahéten alkalmazni kívánt legfontosabb programokat. (Redmenta, Tagxedo, Szókereső)
- A résztvevő pedagógusok közül ketten regisztráltak a „Formatív Értékelés Projektekben M-learning” webináriumra.

A programban résztvevő pedagógusok:
Főző Attila (6 órával – informatika tantárgy tantervéhez igazodva)
Gálné Házi Beatrix (7 órával – a kémia tantárgy tantervéhez igazodva)
Holczapfel Zsuzsanna (3 órával – a vizuális kultúra tantárgy tantervéhez igazodva)
Róthné Géczy Veronika (5 órával – a magyar irodalom és nyelvtan tantárgy tantervéhez igazodva)
Szász Gábor (2 órával – az életvitel és technika tantárgy tantervéhez igazodva)
A résztvevő évfolyamok: 5., 6., 8. osztály.
Résztvevő tanulók száma: 99 fő.

A projekt célja:
Mutassuk be, hogy az IKT eszközök és a mobil eszközök hogyan alkalmazhatók a tanítási óra során, a tudás megszerzésére és elmélyítésére, otthoni gyakorlásra.
További cél minél több tantárgy bevonása a projektbe, minél többféle program, applikáció, digitális eszköz használatával.
Programunkkal a következő kompetenciákat fejlesztettük: digitális, anyanyelvi, szociális, természettudományi és technológiai, a tanulás tanítása, kulturális.

Választott munkaformák:
Páros munka, csoportmunka, egyéni és frontális.

A tantárgyak során megvalósult tartalom:
- nyelvtan: Anyanyelvünk eredete témakörhöz kapcsolódóan
- irodalom: József Attila pályája és költészete (Ringató, Levegőt!)
- kémia: Építőanyagok
- vizuális kultúra: Funkcionalista és organikus építészet, homlokzat
- technika és életvitel: A közlekedés történetéből, valamint A közlekedési eszközök modellezése.
- informatika: Imagine Logo, a Powerpoint használata.
Az elvégzett tevékenységek:
- Információk, képek és filmek keresése az Internetről okostelefon, táblagép és számítógép segítségével (irodalom, nyelvtan, kémia, vizuális kultúra, technika, informatika)
- A gyerekek mobiltelefonon és táblagépen feladatlapokat töltöttek ki (Redmenta): irodalom, kémia, nyelvtan, informatika)
- QR kód olvasóval feladatok megoldása (irodalom, nyelvtan, kémia)
- Szófelhő készítése és feladat megoldása a tanár által készített szófelhőből (Tagxedo): irodalom, kémia, vizuális kultúra
- Powerpoint bemutató készítése és felhasználása (informatika, nyelvtan, irodalom, kémia)
- Coggle.it gondolattérkép készítése (nyelvtan, kémia)
- A Microsoft Movie Maker segítségével videó film készítése a kocsi történetéről (technika)
- A szókereső (http://www.word-search-world.griddler.co.uk/Word-Search-Generator.aspx) használata (irodalom, kémia)
- Lino.it szervező-rendszerező program bemutatása (informatika)
OM azonosító: 035 157

Igazgató:
© Copyright 2019  - All Rights Reserved - Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Programozás: Főző Attila, Grafika: Holczapfel Zsuzsanna.
Created with Website X5
Címünk:
Budapest 1202 Lázár utca 20.
Elérhetőségek:
Telefon: +36 30 358 1210
Titkárság/Fax: 283-09-30
Vissza a tartalomhoz